meer info fotogalerij ligging stand werken home aanbod contact  
   

Woonproject Papenhof Mechelen - Project

 

Het woonproject Papenhof voert duurzaamheid hoog in het vaandel. Ecologische en sociale kwaliteiten staan voorop:

  • Kwaliteitsvolle en energievriendelijke woningen.
  • Ruimte voor ontmoeting, buurtleven, sport en spel.
  • Openbare groenzones, (voor)tuinen en dak- en gevelbegroeiing geven het geheel een aangenaam en groen karakter.
  • Fiets- en voetpaden verbinden de nieuwe woonbuurt met het stadscentrum en de Vrouwvliet, het openbaar vervoer is nabij. Wie hier komt wonen, is minder afhankelijk van de auto.
  • De nieuwe woonomgeving is autoluw door het afsluiten van straten voor doorgaand verkeer en het groeperen van garages en bezoekersparkings aan de buitenrand van de blauwgroene slinger.
  • De hoeveelheid verharde oppervlakte wordt beperkt en het hemelwater van verhardingen in openbaar domein wordt opgevangen en loopt via goten naar infiltratiezones of wadi’s …
In het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Papenhof (plan RUP en tekst RUP) zijn de regels vastgelegd voor de toekomstige bebouwing van de wijk.

IGEMO staat in voor de aanleg van het openbaar domein en de verkoop van individuele percelen en/of woonlobben.