meer info fotogalerij ligging home aanbod project contact  
   

Woonproject Papenhof Mechelen - Stand der werken

Het volledige plangebied is in deelgebieden opgedeeld en wordt in verschillende fases gerealiseerd. De publieke ruimte (wegen, pleinen, groen) wordt geleidelijk aan mee aangelegd.

Fase 1 -voltooid
Fase 2 - in realisatie
Fase 3 – speelbos gerealiseerd, privé-terreinen nog te ontwikkelen

 
     
 
Fase 1 -voltooid

In de eerste fase kwamen 34 bouwkavels voor open bebouwing beschikbaar langs de Boerenkrijgstraat en de Kruiskensstraat en de nieuwe Warmoesstraat, alsook 3 gesloten en één halfopen bebouwing langs de Papenhofstraat. Al deze kavels werden verkocht en worden bebouwd met lage-energiewoningen (K30, E60).
 
   
     
 

FASE 2 – in realisatie

De nieuwe straat Aspergeveld ontsluit 36 bouwkavels voor halfopen en gesloten bebouwing aan de oost- en zuidzijde. Hier bouwen individuele kopers een bijna-energieneutrale (BEN) woning. Alle 36 BEN-bouwkavels zijn verkocht.

Aan de overkant – naar het park toe – komen rijwoningen langs 3 pleintjes. Alle woningen hebben een privé-tuintje. In een eerste subfase zijn 43 woningen gebouwd rond het Pastinaakhof. De bewoners stallen hun wagen ondergronds onder één van de woningrijen. In de volgende subfase komen nog eens 53 woningen, rond 2 pleintjes: Raapsteelhof en Aardpeerhof.

De autovrije pleintjes sluiten aan op een parkdomein met wadi, trapveld, speelweide. Via een vlonderpad met bruggetje kunnen fietsers en wandelaars naar de Papenhofdreef.

 
   
     
 

FASE 3 – speelbos gerealiseerd, privé-terreinen nog te ontwikkelen

Aan de westzijde van de Papenhofdreef komt ruimte voor het echte ‘parkwonen’ en dit onder de vorm van:

  • Parkappartementen tussen het speelbos en de Nijverheidsstraat: drie bouwblokken van maximaal 3 bouwlagen voor telkens 10 wooneenheden. Bewoners parkeren ondergronds, bezoekers kunnen op het buurtpleintje terecht. IGEMO zal voor de realisatie en de verkoop van de appartementsgebouwen een private partner aanstellen. 
  • Pleinappartementen rond het buurtpleintje ‘Posteleinplein’: twee bouwblokken van maximaal 3 bouwlagen, waarbij de begane grond wordt ingericht voor diensten op buurtniveau (winkels, horeca, dienstverlening, ontmoetingsruimte ...). Op de verdiepingen is ruimte voor 24 wooneenheden. Bewoners parkeren ondergronds, bezoekers kunnen op het buurtpleintje terecht.  IGEMO zal voor de realisatie en de verkoop van de appartementsgebouwen een private partner aanstellen. 
  • Woongroepen naast het speelbos: 2 woningenrijen voor in totaal 17 woningen. Bij de realisatie van deze woningen is in de bestemmingsvoorschriften de aanleg van gemeenschappelijke voorzieningen opgenomen.

Tegenover het Posteleinplein is ruimte voorzien voor de bouw van lokalen voor een jeugdvereniging. Aansluitend aan dit terrein is een speelbos ingericht waar de buurtkinderen naar hartenlust kunnen kampen bouwen en in bomen klimmen.