meer info fotogalerij ligging home aanbod project contact  
   

Woonproject Papenhof Mechelen - Stand der werken

Het volledige plangebied is in deelgebieden opgedeeld en wordt in verschillende fases gerealiseerd. De publieke ruimte (wegen, pleinen, groen) wordt geleidelijk aan mee aangelegd.

Fase 1 -voltooid
Fase 2 - in realisatie
Fase 3 – speelbos gerealiseerd, woongroepen, park- en pleinappartementen (nog te ontwikkelen)

 
     
 
Fase 1 -voltooid

In de eerste fase kwamen 34 bouwkavels voor open bebouwing beschikbaar langs de Boerenkrijgstraat en de Kruiskensstraat en de nieuwe Warmoesstraat, alsook 3 gesloten en één halfopen bebouwing langs de Papenhofstraat. Al deze kavels werden verkocht en worden bebouwd met lage-energiewoningen (K30, E60).
 
   
     
 

FASE 2 – in realisatie

De nieuwe straat Aspergeveld ontsluit 36 bouwkavels voor halfopen en gesloten bebouwing aan de oost- en zuidzijde. Hier bouwen individuele kopers een bijna-energieneutrale (BEN) woning. Alle 36 BEN-bouwkavels zijn verkocht.

Aan de overkant – naar het park toe – komen rijwoningen langs 3 pleintjes. Alle woningen hebben een privé-tuintje. In een eerste subfase zijn 43 woningen gebouwd rond het Pastinaakhof. De bewoners stallen hun wagen ondergronds onder één van de woningrijen. In de volgende subfase komen nog eens 53 woningen, rond 2 pleintjes: Raapsteelhof en Aardpeerhof. Medio 2018 zal IGEMO starten met de realisatie van deze 53 woonentiteiten.

Rond het Raapsteel- en Aardpeerhof worden 27 bouwkavels op de markt gebracht. Kopers zullen hun BEN-woning moeten realiseren met een architect uit de door IGEMO aagestelde architectenpool. Op die manier wordt de samenhangende beeldkwaliteit bewaakt.

Langs het Aspergeveld worden 26 woonentiteiten gerealiseerd in 2 bouwvolumes. Hiervoor zal samengewerkt worden met een private bouwpromotor.

De autovrije pleintjes sluiten aan op een parkdomein met wadi, trapveld, speelweide. Via een vlonderpad met bruggetje kunnen fietsers en wandelaars naar de Papenhofdreef.

 
   
     
 

FASE 3 – speelbos gerealiseerd, woongroepen, park- en pleinappartementen (nog te ontwikkelen)

Tenslotte moet nog werk gemaakt worden van de realisatie van de derde en laatste fase. Op basis van het RUP bestaat deze uit +/- 71 woonentiteiten (24 in de zone voor parkappartementen, 30 in de zone voor pleinappartementen en 17 in de zone voor woongroepen). 

Met de realisatie van deze laatste fase stellen zich momenteel twee problemen:

  • De percelen, o.b.v. het huidige RUP bestemd voor de realisatie van 2 woongroepen, werden deels ter beschikking gesteld aan Stad Mechelen met oog op realisatie van nieuwe gebouwen voor Chiro Libertus. Op de resterende oppervlakte kan geen woongroep, zoals omschreven in het RUP, meer gerealiseerd worden. Dit terrein dient aldus een andere ruimtelijke invulling te krijgen, waarvoor een wijziging van het RUP nodig is. 

  • Voor de realisatie van de park- en pleinappartementen werden diverse projectontwikkelaars en bouwpromotoren gecontacteerd. Echter, zonder succes. Dit omdat het RUP bijzonder gedetailleerd is en tot op de meter bepaalt wat waar moet gebeuren. Hierdoor is het niet mogelijk om woningen op een marktconforme wijze te personaliseren.

Voor de derde fase werkt bijschaven duidelijk niet. Omdat zowel IGEMO als Stad Mechelen vasthouden aan een kwalitatieve invulling, wordt in eerste instantie een nieuw masterplan opgemaakt voor deze laatste fase. Hiertoe wordt beroep gedaan op een extern ontwerpteam, dat de opdracht krijgt een ruimtelijk én architecturaal ontwerp op te maken dat tegemoetkomt aan de kwaliteitseisen. Dit masterplan wordt vertaald naar een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan.  

Wegens bovengenoemde omstandigheden beginnen we voor fase 3 met een wit blad. Het zal zeker twee jaar duren voor de procedure rond is. IGEMO en Stad Mechelen zullen tijdens het beslissingsproce inspraakmomenten organiseren . Voor meer info kan u mailen naar Nick Bogaerts (woneninpapenhof@igemo.be).